De Mana persoonlijkheid

Het uitgangspunt, de Mana persoonlijkheid, is de toestand die ontstaat wanneer de onbewuste inhouden die ten grondslag liggen aan het Anima verschijnsel voldoende zijn geïntegreerd binnen het bewustzijn.

Imaginatie is wat anders dan verbeelding. Imaginatie is niet zo losgeslagen en ongereguleerd als de naïeve geest zich zal voorstellen. Imaginatie ontvouwt zich langs bewuste en onbewuste lijnen die samenkomen ten behoeve van een bepaald doel. Je zou daarom het onderstaande het meest passend kunnen omschrijven als een initiatieproces, deze vormen namelijk de meest nauwkeurige analogie.

Het doel van analyse van het onbewuste is een ​​toestand te bereiken waarin onbewuste inhouden niet langer onbewust blijven en zich niet langer indirect als Anima verschijnselen uitdrukken. Een toestand waarin de Anima een functie wordt in relatie tot het onbewuste. Zolang dit namelijk niet zo is, is het een autonoom complex, een storende factor die de bewuste controle doorbreekt.

Wanneer we ons een beeld proberen te vormen van onze persoonlijkheid zoals die zich door zijn complexen uitdrukt, moeten we toegeven dat het op niets anders lijkt dan een hysterische vrouw. De Anima.

Zodra je jezelf bewust maakt van jouw onbewuste inhouden, zoals ze eerst in de feitelijke inhoud van het persoonlijk onbewuste verschijnen en daarna in de fantasieën van het collectieve onbewuste, wat in mijn ogen tot uitdrukking komt in het ervaren van Synchroniciteit, kom je tot de wortel van jouw complexen en bezetenheid. Daarmee komt het Anima fenomeen tot een einde.

Er zou vanaf dat punt niets meer mogen gebeuren dat niet door het ego wordt gesanctioneerd en wanneer het ego iets wil, zou niets of niemand meer in staat moeten zijn om zich nog ergens daadwerkelijk mee te bemoeien.

Vanaf dit punt correspondeer je nu ook vanuit de Mana persoonlijkheid met het collectieve onbewuste. Dit is het archetype dat nu vorm heeft gekregen in jouw bewuste psyche. Het instinct analyseert niet en zoekt niet uit waarom een ​ander superieur is. Ook niet op het archetype! Als een ander slimmer en sterker is, dan heeft hij of zij Mana, wordt hij of zij bezeten door een sterkere kracht, maar kan deze, op precies deze manier, eveneens direct verliezen.

Historisch gezien evolueert de Mana persoonlijkheid richting dat van de held of het goddelijke wezen. Naarmate het ego de macht van de Anima naar zich heeft toegetrokken wordt het ego een Mana persoonlijkheid. Je kunt je echter alleen behoeden voor het tot archetypen vervallen door jouw eigen houding ten aanzien van het onbewuste eraan aan te passen, om op die manier niet gedwongen te worden een ​​rol te spelen ten koste van jouw eigen menselijkheid.

Een positie innemen langs de weg van het archetype verandert een mens in een vlak en collectief figuur, een masker waarachter hij zich niet langer als mens kan ontwikkelen. We moeten oppassen dat we geen slachtoffer worden van overheersing door de Mana persoonlijkheid. Het gevaar ligt niet alleen in identificatie met dit vaderlijke masker, maar ook in het erdoor worden overmeesterd wanneer het wordt gedragen door een ander. Meester en leerling zitten in dit opzicht in het zelfde schuitje.

Het doorgronden van de Anima problematiek betekent dat je inzicht hebt gekregen in de drijvende krachten van het onbewuste, niet dat je deze krachten hebt geneutraliseerd! Ze kunnen ons op elk moment in nieuwe vorm belagen. Als het ego veronderstelt dat het macht uitoefent over het onbewuste dan reageert het onbewuste met een subtiele aanval waarin het de kracht van de Mana persoonlijkheid direct naar het collectieve onbewuste afvoert. Hierdoor raakt het ego als het ware tijdelijk betoverd.

De enige verdediging hiertegen is directe en volledige bewustwording van de almacht van het collectieve onbewuste. Door onszelf op voorhand niet te verweren tegen het onbewuste, provoceren we het ook niet om aan te vallen.

Wil je het ego losmaken van het archetype van de Mana persoonlijkheid dan ben je genoodzaakt, precies zoals in het geval van de Anima, -jezelf- bewust te maken van die inhouden die specifiek toebedeeld zijn aan de Mana persoonlijkheid. Historisch gezien is de Mana persoonlijkheid altijd in het bezit van een of andere vorm van esoterische kennis, of het voorrecht van quod licet Iovi non licet bovi.

De mana persoonlijkheid is aan de ene kant een wezen met superieure wijsheid, aan de andere kant een wezen van superieure wil. Door de inhouden bewust te maken die ten grondslag liggen aan deze persoonlijkheid committeren we ons aan de verplichtingen die het feit dat we meer hebben geleerd en ook meer willen dan anderen, met zich meebrengt. Het doen ontluiken van de Mana persoonlijkheid, door het integreren van de inmiddels bewuste inhouden, leidt ons via een natuurlijke route terug naar onszelf.

Het Zelf is ons vreemd en toch dichtbij, geheel onszelf en toch onkenbaar, een virtueel centrum met een dusdanig mysterieuze constitutie dat het in feite alles kan claimen, verwantschap heeft met beesten en goden en ons ertoe kan brengen de meest uiteenlopende zaken zonder morele afkeuring te benaderen. Dit Zelf is alles en meer dan dit en omdat we niets in handen hebben dat hier redelijkerwijs tegen in stelling kan worden gebracht is het zeker verstandiger om naar deze stem te luisteren.